Πέντε κούκοι, την φέρνουν την Άνοιξη!

Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2017

Όλα όσα έγιναν το 2ήμερο 26 και 27 Ιουλίου στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο μέσα από το Star Κεντρικής Ελλάδας - Τι εξαγγελίες έγιναν, τι κέρδισε η Περιφέρειά μας

Τι «δώρα» είχε για τη Βοιωτία και τη Στερεά ο κ. Βαγγέλης Αποστόλου στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στη Λαμία

Στόχος-προτεραιότητα  του υπουργείου είναι σε συνεργασία με την Περιφέρεια  στις περιοχές του Κωπαϊδικού πεδίου όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδασμός σε πρώτη φάση να υλοποιηθεί και σε δεύτερη φάση να προκριθούν έργα κλειστών αγωγών  τα οποία θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της άρδευσης και στη μείωση των αναγκών μεταφορά νερού από την Υλίκη. Αυτή είναι μια από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τον Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βαγγέλη Αποστόλου στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ακόμη ο κ. Αποστόλου είπε πως τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμένεται να ολοκληρωθούν τα αρδευτικά έργα Λιβαδειάς (Β-Γ-Δ ζώνες), συνολικού κόστους ~ 7,2 εκ € όπου προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικών με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση, η οποία θα εξασφαλίζεται μέσω του αντλιοστασίου που έχει ήδη κατασκευαστεί σε προηγούμενη εργολαβία.

Αναλυτικά, ο κ. Αποστόλου στην ομιλία του στο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είπε:

«Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει έντονη ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα.
Αξιοποιεί σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη της χώρας:
το 10% περίπου της συνολικής γεωργικής γης,
το 9% της συνολικής καλλιεργούμενης έκτασης με αροτραίες καλλιέργειες,
το 15% με κηπευτικές, το 10% με δενδρώδεις και το 7% με αμπέλια.
Η κτηνοτροφία έχει κι αυτή σημαντική συνεισφορά
Συγκεκριμένα, η παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, καλύπτει περίπου το 10% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής κρέατος και το 15% της συνολικής παραγωγής σε μελιού.
Σημαντική συμβολή στη πρωτογενή δραστηριότητα της Περιφέρειας έχει και ο κλάδος της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών.
Σε αυτούς τους τομείς στοχεύει το ΥΠΑΑΤ να κάνει εκείνες τις παρεμβάσεις που θεωρεί κρίσιμες για την περεταίρω ανάπτυξη του αγροτικού χώρου της Περιφέρειας και είναι:

1. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Στόχος των εγγειοβελτιωτικών έργων αποτελεί τόσο η σωστή άρδευση των καλλιεργειών όσο και η μείωση του κόστος παραγωγής. Η Στερεά Ελλάδα έχει πληθώρα  εκτάσεων που καλλιεργούνται.

Ήδη προχωρήσαμε στη μεταφορά ως έργα «γέφυρα» στο ΠΑΑ 2014-2020 συνολικά 10 (9 έργα και 1 μελέτη) μεγάλα δημόσια έργα εγγειοβελτιωτικού χαρακτήρα, ύψους τουλάχιστον 46,78 εκατ. €.

Ιδιαίτερα έργα για την περιοχή αποτελούν
α) το Αρδευτικό  Ελαιώνα Άμφισσας Φωκίδας συνολικού κόστους ~ 20 εκ € για το οποίο υπήρξαν σοβαρά προβλήματα υλοποίησής του αλλά μετά τη θετική έκβαση και απόφαση του Ελεγκτικού συνεδρίου το έργο πλέον υλοποιείται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.
β) τα αρδευτικά έργα Λιβαδειάς (Β-Γ-Δ ζώνες), συνολικού κόστους ~ 7,2 εκ € όπου προβλέπεται η κατασκευή αρδευτικών με κλειστό σωληνωτό δίκτυο υπό πίεση,
η οποία θα εξασφαλίζεται μέσω του αντλιοστασίου που έχει ήδη κατασκευαστεί σε προηγούμενη εργολαβία. Με τα τωρινά δεδομένα αναμένεται η ολοκλήρωση του έργου μέχρι 24-10-2017.
γ) αρδευτικά έργα στην περιοχή του Κωπαϊδικού πεδίου. Το Κωπαϊδικό πεδίο αποτελεί ένα σύστημα σε ισορροπία η οποία δεν πρέπει να διαταραχθεί καθώς το υπάρχον στραγγιστικό δίκτυο χρησιμοποιείται και ως αρδευτικό κατά τους θερινούς μήνες.

Παράλληλα η άρδευση των καλλιεργειών μέσω κλειστών συστημάτων άρδευσης αποτελεί στρατηγικό στόχο του ΥΠΑΑΤ καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται σοβαρή μείωση του κόστους άρδευσης και της απώλειας ύδατος.
Ήδη η μελέτη συμπληρωματικών έργων υδροδότησης του Κωπαϊδικού πεδίου του Ν. Βοιωτίας από την Υλίκη έχει περάσει ως ανειλημμένη υποχρέωση στο νέο ΠΑΑ .

Αναμένεται πλέον η έγκριση της οριστικής τεχνικής μελέτης και η κατασκευή του έργου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε νέα πρόσκληση που θα υπάρξει.
Στόχο και προτεραιότητα του ΥΠΑΑΤ σε συνεργασία με την Περιφέρεια αποτελεί στις περιοχές του Κωπαϊδικού πεδίου όπου δεν έχει πραγματοποιηθεί αναδασμός να υλοποιηθεί,
ώστε στη συνέχεια σε όλες τις περιοχές αναδασμού να υλοποιηθούν κλειστά συστήματα άρδευσης που θα συμβάλουν στον εξορθολογισμό της άρδευσης στην περιοχή χωρίς την ανάγκη μεταφοράς νερού από την Υλίκη.
Όμοια αντιμετώπιση σχεδιάζεται και για τις περιοχές του Δομοκού και της Ανθήλης,
δ) Ήδη υπάρχουν έτοιμες μελέτες έργων όπως αυτά που αφορούν τον ταμιευτήρα και αρδευτικό δίκτυο Τολοφώνος στο Ν. Φωκίδας και το φράγμα Ψαχνών ν. Εύβοιας,
τα οποία με τη σύμφωνη γνώμη και της Περιφέρειας μπορούν να ενταχθούν προς χρηματοδότηση μέσω του νέου ΠΑΑ.

2. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ:
Τα εστιασμένα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Περιφέρεια αφορούν κατά κύριο λόγο στην αδειοδότηση των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των μονάδων που βρίσκονται πλησίον ή εντός οικισμού.
Η όλη διαδικασία είναι όντως γραφειοκρατική γιατί εμπλέκονται πολλές συναρμόδιες υπηρεσίες (π.χ. δασαρχεία, αρχαιολογία, πολεοδομία κλπ) όχι μόνο στην ίδια την αδειοδότηση αλλά και κατά τη λειτουργία την μονάδας
Ήδη υπογράφτηκε  η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης κτηνοτροφικών μονάδων εντός ή πλησίον οικισμού.
Παράλληλα, επεξεργαζόμαστε το υφιστάμενο πλαίσιο αδειοδότησης ώστε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία να υπάρξει απλοποίηση των αδειοδοτήσεων των κτηνοτροφικών μονάδων.
Προχωρήσαμε ήδη στη ρύθμιση των βοσκήσιμων γαιών, με την οποία αντιμετωπίζονται 2 βασικά ζητήματα:
η διαχείριση 79 εκατ. στρεμμάτων δασικών εκτάσεων που σήμερα βόσκονται και η επιλεξιμότητα για τις ενισχύσεις .
Μετά από προσπάθεια 2 χρόνων υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας η ένταξη στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ η πρότασή μας για νέο ορισμό στο βοσκότοπο, που θα περιλαμβάνει πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης και τη θαμνώδη ξυλώδη βλάστηση, που σημαίνει με τα σημερινά δεδομένα επιπλέον 8,5 εκατ. στρ.

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση στην αιγοπροβατοτροφία, τόσο στο κόστος παραγωγής της, όσο και στη σωστή και χωρίς πρόστιμα διαχείριση των κοινοτικών της πόρων.
Όπως πολύ μεγάλη παρέμβαση για τη κτηνοτροφία θα είναι η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας άρμεξης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων στις συσκευασίες και στα κρέατα στις ταμειακές μηχανές της χώρας προέλευσής τους .

3.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Α) Από το έτος 2017 θα χορηγηθεί συνδεδεμένη ενίσχυση στα ακρόδρυα (π.χ. φυστίκια). Η ενίσχυση ανέρχεται στα 133 € / εκτάριο και το διαθέσιμο ποσό για το 2017 στα 4 εκ.

Β) Συνδεδεμένη στο αιγοπρόβειο κρέας: Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται για το 2017 στα 50,9 εκ. €, με ποσό ανά κεφαλή ζώο 11€/ζώο. Σημειώνεται ότι πλέον συγχωνεύτηκε σε μία η ενίσχυση σε ορεινούς και πεδινούς πληθυσμούς.

Γ) Συνδεδεμένη βιομηχανικής ντομάτας. Το διαθέσιμο ποσό ανέρχεται για το 2017 στα 3 εκ. €, με ποσό ενίσχυσης ανά στρέμμα 51,7 €. Σημειώνεται ότι για το 2017 αυξήθηκε η τιμή αναφοράς.

Δ) Προχωράμε σε Έκτακτη βοήθεια σε τοματοπαραγωγούς περιοχής Δομοκού-Ξηνιάδας: Συνολικά αφορά 78 παραγωγούς με ενίσχυση 5,5 € /στρέμμα και συνολικό ποσό ενίσχυσης 125.433 €.

Ε) Προχωράμε σε Έκτακτη βοήθεια σε αιγοπροβατοτρόφους που δηλώνουν ως αγελαία μορφής την εκμετάλλευσή τους για την κάλυψη των αναγκών τους σε ζωοτροφές λόγω των χιονοπτώσεων με ύψος αποζημίωσης 10 €/ ζώο.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΑΛΙΕΙΑΣ-ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Μέχρι σήμερα έχουμε εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 13 πράξεις συνολικού προϋπολογισμού 39 εκ. ευρώ .

Πρόσφατα υπεγράφη ΥΑ για το άνοιγμα επτά (7) νέων Μέτρων του ΕΠΑΛΘ συνολικού προϋπολογισμού 118 εκ. ευρώ, που αφορούν:
Επενδύσεις στη μεταποίηση των προϊόντων αλιείας, στις υδατοκαλλιέργειες και  στα αλιευτικά  σκάφη.
Ήδη επεξεργαζόμαστε και μέχρι τέλους του έτους θα είναι έτοιμη η σχετική συμπλήρωση και επικαιροποίηση της πεπαλαιωμένης (Νομοθετικό Διάταγμα 666 του 1966!) αλιευτικής νομοθεσίας αναφορικά με τα κριτήρια επαγγελματικότητας και τα συναφή ζητήματα για την έκδοση των επαγγελματικών αδειών σκάφους και αλιέα, καθώς και της μεταβίβασης της κυριότητας σκάφους. 

5. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το ΠΑΑ (2014-2020) ύψους 4,7 δις κοινοτικής συμμετοχής, που μαζί με την εθνική και την ιδιωτική συμμετοχή θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 6 δις ευρώ, είναι το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση του σχεδίου μας .
Μάλιστα στο πλαίσιο της αντίληψής μας για αποκέντρωση και ενίσχυση της Αυτοδιοίκησης, εκχωρούμε το 37,4% των πόρων του νέου ΠΑΑ, δηλαδή 1,75 δις ευρώ για να το διαχειριστούν οι Περιφέρειες.
Συγκεκριμένα για έργα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,
για έργα δημόσιων υποδομών για την ανάπτυξη της γεωργίας, για την εγκατάσταση νέων γεωργών, για την εκκίνηση νέων επιχειρήσεων, για τη στήριξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων και για έργα συνεργασίας – καινοτομίας εκχωρούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συνολικά 66,6 εκατ. €, (9,9% επί της συνολικής κατανομής) χωρίς το LEADER, που είναι άλλα 35 εκατ. ευρώ, δηλαδή συνολικά ξεπερνάμε τα 100 εκατ. ευρώ .

Συνολικά Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται συνολικά 43.653 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 222,7 εκατ.
Οι μέχρι σήμερα ενταγμένοι προϋπολογισμοί στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρηματοδοτούνται από το ΠΑΑ 2014-2020 με Δημόσια δαπάνη ύψους 198,2εκατ. €, εκ των οποίων έχουν ήδη πληρωθεί περί τα 55,6 εκατ. €
Ήδη έχουν  προκηρυχθεί μέτρα ύψους 1,7 δις € και μαζί με τις ανειλημμένες υποχρεώσεις 3 δις €, δηλαδή το 50% του προγράμματος έχει ήδη δεσμευτεί σε μόλις 18 μήνες από την έγκρισή του.

Η Στερεά Ελλάδα έχει τις προϋποθέσεις να ενταχθούν πολλές παραγωγικές δραστηριότητές της στο νέο ΠΑΑ.
Εμείς για να σας στηρίξουμε προκηρύσσουμε άμεσα το μέτρο των γεωργικών συμβούλων.
1.000 γεωτεχνικοί και άλλοι επιστήμονες θα παρέχουν στήριξη στον Έλληνα αγρότη μέσα από 300 δομές που θα στηθούν σε όλη τη χώρα.

Πρέπει όμως να συνεργαστείτε κι εσείς. Η συνέργεια για τον αγροτικό χώρο αποτελεί το δυνατότερο εργαλείο για τη στήριξή του». 

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Δεν μάσησε τα λόγια του ο Περιφερειάρχης στην αυλαία του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Λαμία - Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία μαζί με εθνικούς πόρους «ρίχνει» ο Τσίπρας στην Περιφέρεια μας


Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Στερεά Ελλάδα, αλλά και τις προτάσεις της Περιφερειακής Αρχής για την επίλυσή τους παρουσίασε σήμερα, κατά την ομιλία του, στο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο, ο Περιφερειάρχης Κώστας Μπακογιάννης.  Ευκαιρίας δοθείσης, ο κ. Μπακογιάννης έστειλε κι` ένα ακόμη μήνυμα, εκφράζοντας την άποψη πως "η αυτοδιοίκηση δεν επιτρέπεται να γίνεται νεροκουβαλητής κανενός κόμματος"  ενώπιον του πρωθυπουργού. Ο κ. Μπακογιάννης, αφού καλωσόρισε τον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς της κυβέρνησης, τόνισε ότι οι εργασίες αυτού του συνεδρίου δεν θα έχουν καμία αξία ή νόημα αν δεν καταλήξουν σε αποφάσεις ή πράξεις και μείνουν μόνο σε επικοινωνιακές εξαγγελίες. «Χορτάσαμε από επικοινωνία, φτάνει» είπε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας που ανέλυσε την πρόταση που ήδη έχει γίνει από την πλευρά της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση της υποχρηματοδότησης της.
 «Φτώχεια, ανεργία, αδικία. Αυτά βιώνουμε καθημερινά» είπε, μεταξύ άλλων, στην ομιλία του ο κ. Μπακογιάννης που κάλεσε τον Πρωθυπουργό να ακούσει τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας κα να στηρίξει τις προτάσεις της Περιφέρειας για να λυθούν πολλά από τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν. «Πολύ θα θέλαμε να μείνετε μαζί μας λίγο ακόμα. Να βγούμε έξω στον κόσμο. Να περπατήσουμε. Να μιλήσουμε με τους ανθρώπους. Κυρίως να ακούσουμε κάποιους από αυτούς. Κάποιους από τους 650.000 κατοίκους της Περιφέρειάς μας. Αναφέρω τον αριθμό, για να αντιληφθούμε κάποια στιγμή ότι τα προβλήματα τόσων Ελλήνων και Ελληνίδων δεν είναι τοπικά, έχουν εθνική διάσταση».
Στην ίδια ομιλία, ο κ. Μπακογιάννης, αναφέρθηκε στις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της Υγείας ενώ έκανε εκτενή αναφορά και στις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Περιφέρεια για την ενίσχυση των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας, την εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας, την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, την προώθηση του τουρισμού και την δημιουργία της «έξυπνης περιφέρειας» και τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ουσιαστική συνεργασία κεντρικού κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τη συνέχιση της εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτικής που θα φέρει επιχειρηματικά «λουκέτα», αλλά και τα αντίθετα, από την ανάπτυξη, αποτελέσματα.
«Η γενιά μας γνωρίζει ότι οι παλιές δομές δεν λειτουργούν. Ας πάψουμε να επαναλαμβάνουμε τα λάθη του παρελθόντος. Τα λάθη των πατεράδων και των παππούδων μας. Ας πάρουμε απόφαση να αποκεντρώσουμε το κράτος. Να χτίσουμε συνεργασίες με τους πολίτες. Και θα δούμε θαύματα. Εμπιστευτείτε μας, για να σας εμπιστευτούμε» είπε, κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μπακογιάννης.

Διεκδίκηση αλλαγής κριτηρίων κατανομής του ΕΣΠΑΜε ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη για τη συζήτηση που είχαν ξεκίνησε την ομιλία του στο 2ο Περιφερειακό Αναπαραγωγικό Συνέδριο, στη Λαμία, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και αστειευόμενος τόνισε ότι αν λάβει υπ' όψιν του την εβδομάδα του μέλιτος που του στέρησε καθώς και τον «κουρνιαχτό που σηκώθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, και λίγα μας έσουρε». Είχε προηγηθεί ομιλία του κ. Μπακογιάννη που άσκησε κριτική στην κυβέρνηση. Όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας, «θέλω να διαβεβαιώσω όλους και τον περιφερειάρχη, ότι ο αντίλογος είναι βασικό στοιχείο της δημοκρατίας μας και βασική προϋπόθεση για να προχωρήσουμε στη στοιχειώδη συνεργασία και συνεννόηση». Ακολούθως, στην ομιλία στο 2ο  Περιφερειακό Συνέδριο Στερεάς Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Λαμία,  ο Πρωθυπουργός  ξεκίνησε με την ανάγκη μεγάλων και αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην παιδεία, το κράτος, τους θεσμούς, την πάταξη της γραφειοκρατείας, την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απονομή της δικαιοσύνης υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναφερόμενος στην ανάπτυξη. Όπως είπε, πρόκειται για ένα ευρύτατο μέτωπο, που απαιτεί ευρύτατες κοινωνικές συμμαχίες. Στο ξεκίνημα της ομιλίας του, ο κ. Τσίπρας επισήμανε πως οι εργασίες του συνεδρίου επιβεβαιώνουν ότι ο διάλογος με τους παραγωγικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε αποτελσματικά τις προκλήσεις της επόμενης μέρας.Βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε αυτό που ονομάζεται επόμενη μέρα, σε αυτό που ονομάζεται δρόμος μετάβασης προς τη σταθερότητα και την ανάπτυξη και ζητούμενο είναι να οργανώσουμε αυτή τη μετάβαση ώστε να αποφύγουμε στρεβλώσεις και προβλήματα του παρελθόντος, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. 
«Περιφέρεια με μεγάλες δυνατότητες και σοβαρά προβλήματα»
Αναφερόμενος ειδικότερα στη Στερεά Ελλάδα ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε ότι πρόκειται για μία περιφέρεια με μεγάλες και πολύμορφες αναπτυξιακές δυνατότητες που όμως αντιμετωπίζει σοβαρά παραγωγικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα.
Επισήμανε ότι τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής, που για χρόνια επέτρεψε την ασύδοτη παραβίαση της νομοθεσίας και την σωρευτική επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αναφέρθηκε στην πολυετή άναρχη και ασύνδετη χρηματοδότηση έργων, και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που είχε ως αποτέλεσμα την σπατάλη πόρων και τη μειωμένη απόδοση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων.
Τόνισε ότι η κυβέρνηση είναι σε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διεκδικεί, σε συμμαχία και με άλλες χώρες, να διευρυνθούν με γεωγραφικούς και κοινωνικούς δείκτες τα κριτήρια με τα οποία κατανέμονται οι πόροι του ΕΣΠΑ.  Σημείωσε ότι ωστόσο ήδη έχει κινητοποιήσει η κυβέρνηση όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, μαζί με πολύτιμους εθνικούς πόρους «για να στηρίξουμε την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».
Ανέφερε συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σχετικά με τις πρόσθετες χρηματοδοτικές ανάγκες της Περιφέρειας:

  • ·         Πρώτον, ενισχύουμε τους πόρους του ΕΣΠΑ για την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσθέτοντας εθνικά χρήματα. Συγκεκριμένα: Αυξήσαμε τα διαθέσιμα κονδύλια του Περιφερειακού Προγράμματος κατά 44 εκατ. ευρώ προκειμένου να καλύψουμε ανάγκες στους τομείς της Υγείας, της Παιδείας και του Περιβάλλοντος. Ενώ έχουμε βρει τα εργαλεία που απαιτούνται ώστε η συνολική χρηματοδότηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος να φτάσει τελικά τα 300 εκατομμύρια, από 190 που ήταν αρχικά.
  • ·         Δεύτερον, πέρα από το ΕΣΠΑ, αυξήσαμε σημαντικά την χρηματοδότηση προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Συνολικά, όπως είπε, την τριετία 2015-2017 κατευθύνθηκαν περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ποσό υπερτριπλάσιο από τον αρχικό σχεδιασμό που προέβλεπε περίπου 30 εκατ. ευρώ.
Υπογράμμισε ότι οι παραπάνω παρεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων και η αύξηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΣΠΑ της Στερεάς Ελλάδας, σε συνδυασμό με τις ενισχύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, συγκροτούν ένα ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Περιφέρεια Στερεάς, το οποίο συνδιαμορφώνει η κυβέρνηση με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και τους τοπικούς φορείς.

Προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ

Σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ ανέφερε πως πρόθεση είναι η προστασία του δημόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ. Τόνισε ότι με διαμεσολάβηση της κυβέρνησης φτάσαμε σε μια σημαντική συμφωνία ανάμεσα στη ΛΑΡΚΟ και τη ΔΕΗ και πως συμφωνήθηκε στη συνάντηση με τους εργαζόμενους ότι θα βρεθούν από κοινού στο ίδιο τραπέζι με τους συναρμόδιους υπουργούς και τις αρμόδιες πλευρές και φορείς, για ένα στρατηγικό σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων.
Για τον Ασωπό ανέφερε ότι προβλέπονται αναπτυξιακές παρεμβάσεις, περιβαλλοντική εξυγίανση και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.
Προχωρά μια σειρά οδικών έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.
Ως προς τον άξονα του αναπτυξιακού μοντέλου που αφορά στην περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα, είπε πως έως τέλος Δεκεμβρίου θα έχει κυρωθεί, μετά από πολυετείς καθυστερήσεις η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτινων πόρων των Λεκανών Απορροής Ποταμού της Ανατολικής και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας.
Στον τομέα των απορριμμάτων, είπε ότι η χώρα καλείται να μεταβεί σε μια άλλη, ποιοτικά διαφορετική κατάσταση, με στόχο την κατά 50% ανάκτηση, ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων στην πηγή, και η επεξεργασία του υπόλοιπου 50% σε μονάδες υψηλής τεχνολογικής στάθμης, διαδημοτικού ενδιαφέροντος και εμβέλειας.
Σε ό,τι αφορά τα υγρά απόβλητα, σημείωσε ότι υλοποιείται, στο σύνολο της χώρας, ένα ενιαίο σχέδιο για την κατασκευή έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων γι’ όλους τους οικισμούς που εντάσσονται στις κατηγορίες Α, Β και Γ, προϋπολογισμού ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.
Έκανε ειδική αναφορά στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας. Πρόθεση της κυβέρνησης, τόνισε, να εκκαθαρίσουμε την παλιά κατάσταση. «Θα το κάνουμε χωρίς να αφήσουμε ατιμώρητους αυτούς τα προηγούμενα χρόνια οδήγησαν την Έκθεση στην υπερχρέωση, με τεράστια δημοσιονομικά προβλήματα, διοικητικό εγκλωβισμό του προσωπικού και απαξίωση του ίδιου του θεσμού Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. Με ορατό τον κίνδυνο να μην υπάρχει η Έκθεση μετά από 50 χρόνια ιστορίας».
Στον τομέα της Υγείας, για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αναμένεται άμεσα η λειτουργία 9 Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) & η αναβάθμιση του εξοπλισμού 8 νοσοκομείων, ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας.
Αναφορικά με την απασχόληση, επισήμανε ότι έχουν υλοποιηθεί προγράμματα όπου ωφελήθηκαν περίπου 4.800 άνεργοι και βρίσκονται σε εξέλιξη προγράμματα ύψους 11,2 εκατ. ευρώ.
Κλείνοντας την ομιλία του, είπε ότι οι προτάσεις που καταγράφηκαν θα γίνουν αντικείμενο λεπτομερέστερης διεργασίας και τόνισε ότι ακούει θετικά την πρόταση της Περιφέρειας για τη δυνατότητα, «αφού καταλήξουμε στα συμπεράσματα, αφού έχουμε τη λεπτομερέστερη επεξεργασία όλων των προτάσεων που ακούστηκαν, να συγκροτήσουμε ένα σύμφωνο συνεργασίας και κοινής διεκδίκησης».

Στο τέλος της βραδιάς, ο Δήμαρχος Λαμιέων κ. Νίκος Σταυρογιάννης έδωσε ένα συμβολικό δώρο στον κ. Τσίπρα, ένα δώρο από το Καινοτομικό Μουσείο Θερμοπυλών, ένα Σκάκι με χαρακτήρες από τη μάχη με Σπαρτιάτες…Δίνοντάς του, είπε με νόημα: «Είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής... Πρωθυπουργέ έχεις αποδείξει ότι ξέρεις να παίζεις, αυτό που σου λείπει τώρα είναι μια κίνηση ματ…»

Ανάμεσα στα αξιοσημείωτα στιγμιότυπα της χθεσινής εκδήλωσης ήταν τέλος και το γεγονός ότι ο Βουλευτής Φθιώτιδας κ. Γιάννης Σαρακιώτηs του παρέδωσε μια μπλούζα του ΠΑΣ Λαμία (ανέβηκε φέτος στην Super League) με το όνομα «Τσίπρας» στην πλάτη.

Γράφουν «νέα ιστορία» στη Στερεά Ελλάδα - Χέρι χέρι Μπακογιάννης – Υπερήφανος πετυχαίνουν την αλλαγή χρηματοδότησης στην Περιφέρειά μας


Η χθεσινή και σημερινή μέρα για την Περιφέρειά μας δεν αποκλείεται για τον ιστορικό του μέλλοντος να αποτελεί την απαρχή για μιας νέας εποχής, κατά την οποία … οι αριθμοί θα έχουν μια διαφορετικοί ανάγνωση. Ο λόγος είναι πως τόσο η επιστολή του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη όσο και η αντίστοιχη επιστολή του Προέδρου της ΠΕΔ και Δημάρχου Ορχομενού κ. Λουκά Υπερήφανου μαζί με την εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία τους γύρω από την υποχρημστοδότηση της Στερεάς Ελλάδας από τα Ευρωπαϊκά προγράμματα, φαίνεται πως αλλάζουν τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, επιτυγχάνοντας την απορρόφηση επιπλέον εθνικών πόρων μέσω του ΠΕΠ Στερεάς και του Π.Δ.Ε.  

Περιφερειάρχης και Δήμαρχοι δηλαδή, μαζί σαν μια γροθιά, ανατρέπουν την αδικία για την Περιφέρειά μας και σύμφωνα με τις σημερινές δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης, κ. Χαρίτση, κατά τη σημερινή, 10η συνεδρία του διευρυμένου ΔΣ της ΠΕΔ στη Λαμία για τα βασικά ζητήματα και τις προτεραιότητες των Δήμων της Στερεάς Ελλάδας.Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Χαρίτση και τον Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων & ΕΣΠΑ κ. Κορκολή υποδέχθηκε ο Πρόεδρος και Δήμαρχος Ορχομενού κ. Λουκάς Υπερήφανος, παρουσία του Περιφερειάρχη κ. Κώστα Μπακογιάννη.
Ο Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Ορχομενού, κ. Υπερήφανος, αρχικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα στη συνεδρίαση της Π.Ε.Δ., στο γενικότερο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Συνεδρίου, και καλωσόρισε τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, αναφέρθηκε πρωτίστως στο θέμα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας: «Είναι τιμή μας που βρίσκεστε εδώ σήμερα για να συζητήσουμε για τα φλέγοντα ζητήματα, που αφορούν τη Στερεά Ελλάδα. Μαζί με την Περιφέρεια αναδείξαμε το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης της Στερεάς Ελλάδας και με χαρά, κ. Υπουργέ, άκουσα στη χθεσινή σας εισήγηση, ότι γνωρίζετε το θέμα και ότι κάνετε ενέργειες για να αρθεί αυτή η αδικία. Αγωνιζόμαστε να κάνουμε τη Στερεά Ελλάδα ισότιμη και όχι πιο πλούσια από τις άλλες Περιφέρειες. Γι’ αυτό σας καλώ να μας δώσετε την ευκαιρία για ένα καλύτερο αύριο και με πρόσθετη χρηματοδότηση να μας επιτρέψετε να φανούμε πιο χρήσιμοι κι ωφέλιμοι στις τοπικές μας κοινωνίες, με την κατασκευή έργων πρώτης προτεραιότητας». Μάλιστα ο κ. Υπερήφανος αναφερόμενος στο πρόβλημα της μη επαρκούς χρηματοδότησης των έργων συντήρησης των αγροτικών και δασικών δρόμων, κάλεσε τον Υπουργό να εξασφαλίσει διακριτή χρηματοδότηση για την υλοποίηση αυτών των έργων για να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που ταλαιπωρεί τους αγροτικούς Δήμους.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον Περιφερειάρχη, κ. Μπακογιάννη, ο οποίος αφού ευχαρίστησε την Π.Ε.Δ. για την πρόσκληση καλωσόρισε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα και μεταξύ των άλλων ανέφερε:

Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Χαρίτσης αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Π.Ε.Δ. για την πρόσκληση αναφέρθηκε στις δράσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπιση της αδικίας, που υφίσταται η Στερεά Ελλάδα και έκανε δηλώσεις αρχικά για την υποχρηματόδότηση …
Στη συνέχεια για τους νέους σχεδιασμούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και του ΕΣΠΑ για τη Στερεά γη…
Αναφερόμενος στα έργα αγροτικής οδοποιίας που του ζήτησε ο κ. Υπερήφαμος, ο κ. Χαρίτσης ζήτησε από την Π.Ε.Δ. να συλλέξει τις ανάγκες των Δήμων και δεσμεύτηκε ότι εν συνέχεια θα εξασφαλιστεί και θα διατεθεί η συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Ακούστε τι ανέφερε σχετικά..


Εν τέλει, όλοι συμφώνησαν ότι θα πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί η συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου και να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ωρίμανση, έναρξη και υλοποίηση των έργων, ενώ ο Υπουργός, αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο κ. Υπερήφανο, τους Δημάρχους και τα Μέλη του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τις πολύ στοχευμένες και τεκμηριωμένες τοποθετήσεις και προτάσεις τους, πρότεινε την πραγματοποίηση μιας νέας συνάντησης εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος για τη μεγαλύτερη εμβάθυνση ή ανάδειξη νεών θεμάτων.
Ο κ. Υπερήφανος στην αποφώνισή του ευχαρίστησε τον κ. Χαρίτση, τον κ. Μπακογιάννη και τον κ. Κορκολή και φυσικά επεσήμανε ότι υπάρχει ανοικτή πρόκληση για την επανάληψη της συνάντησης καθώς πέραν των εύστοχων εισηγήσεων των Δημάρχων και οι απαντήσεις του Υπουργείου ήταν άκρως διαφωτιστικές, με φανερή κι έκδηλη τη διαθεσιμότητα συνεργασίας σε όλα τα θέματα.


Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων του αναδασμού Αγίου Δημητρίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων του αναδασμού Αγίου Δημητρίου, όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού (κτίριο του ΚΕΠ), για να παραλάβουν τους τίτλους ιδιοκτησίας καθώς και τις μεταγραφές αυτών. 
Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να προσέρχονται οι ίδιοι με την ταυτότητά τους ή σε περίπτωση αδυναμίας με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής τους. 
Αναφέρουμε ότι υπάρχει προθεσμία ενός μηνός από την ημερομηνία μεταγραφής για την καταχώρηση των τίτλων αυτών στο αντίστοιχο Ε9, καθενός εκ των κυρίων των ακινήτων αυτών. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Νέα σοβαρή έξαρση προσβολών από πράσινο σκουλήκι αλλά και από προνύμφες λύγκου στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς – Ορχομενού – Αγίου Δημητρίου

Νέα σοβαρή έξαρση προσβολών από πράσινο σκουλήκι αλλά και από προνύμφες λύγκου φαίνεται να βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες δύο - τρείς ημέρες στην ευρύτερη περιοχή Λιβαδειάς – Ορχομενού – Αγίου Δημητρίου Βοιωτίας.


Συστήνεται στους βαμβακοπαραγωγούς να επισκέπτονται τα χωράφια τους και να επεμβαίνουν άμεσα με ψεκασμούς όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.
Συνιστούμε Radiant 120SC για την αντιμετώπιση του πράσινου σκουληκιού βρείτε το εδώ:  http://bit.ly/2slKZf4 
και Proteus 170 OD για την καταπολέμηση του λύγκου βρείτε το εδώ: :http://bit.ly/2phNro6

Θεόδωρος Χριστοδούλου
MSc Γεωπόνος

35+1 στιγμές από τη χθεσινή γιορτή στο Κέντρο Προστασίας Άγριας Φύσης Ορχομενού με προστάτιδα την Αγία Παρασκευή

www.endelfoisonline.gr